MODLITWA

Boże, nasz Panie, pragnę Cię wielbić i oddać Ci chwałę:

 • za każdą świętą dziewicę, od pierwszych wieków Kościoła Katolickiego począwszy aż po dzień dzisiejszy;
 • za każdą dziewicę zrodzoną z Twojej przenajświętszej krwi, Jezu Chryste;
 • za dziewice konsekrowane i te żyjące w ukryciu, o których świat dowie się dopiero w Niebie;
 • oddaję Ci Panie chwałę w życiu każdej osoby bezżennej; 
 • oddaję Ci chwałę Panie w życiu zwłaszcza tych osób, które same nie są jeszcze w stanie tego uczynić – bo nie znają, nie dostrzegają i nie doceniają tego wielkiego wyróżnienia i wybrania, do umiłowania Ciebie ponad wszystko; którzy nie rozumieją jeszcze jak wielką łaską pragniesz ich obdarzyć i jak wielkim w Twoich oczach jest dar zarówno świętego jak i konsekrowanego dziewictwa;
 • proszę Panie dotknij serca każdej zagubionej osoby bezżennej; ulecz ich duchową ślepotę aby dostrzegły, do jak wielkiej chwały je powołujesz…
 • wszystkim osobom konsekrowanym oraz świeckim żyjącym dla Ciebie i dla Królestwa Niebieskiego, dopomóż jeszcze bardziej odkryć wartość duchowego macierzyństwa i ojcostwa, tak aby nie ustawały w zaludnianiu Nieba – dla Ciebie Panie!

Boże, nasz Panie, pragnę Cię wielbić i oddać Ci chwałę: 

 • za każdego kapłana, który swoim życiem, daje świadectwo istnienia Królestwa Niebieskiego już tu na ziemi i głosi całemu światu, niepodważalną wartość dziewictwa;
 • proszę Cię Panie o szczególne łaski i moc Ducha Świętego aby mogli wzrastać w świętości, służyć Ci wiernie i prowadzić innych ku Twej Chwale!
 • proszę także za tych kapłanów, którzy jeszcze tego nie czynią – dotknij Panie ich serc, rozpal je ogniem Twojej miłości tak aby nie byli w stanie już milczeć; uzdolnij ich do dawania świadectwa, rozbudź w nich zachwyt nad stanem, do którego ich powołałeś, niech w pokorze serca kontemplują prawdę o wartości celibatu i dzielą się nią z całym Kościołem Świętym;

„Lepsza bezdzietność [połączona] z cnotą (…) Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie.”* – o Panie, rozbudź w nas:

 • tęsknotę za świętym dziewictwem, rozpal nasze serca żarliwością naśladowania tych, którzy mężnie w czystości trwają i przypominają nam o naszym najważniejszym powołaniu: „abyśmy byli święci i nieskalani”** przed Twoim obliczem Panie, już teraz i potem w wieczności.
 • chroń Panie dzieci i młodzież przed zgorszeniem, wyuzdaniem, profanacją ich czystych ciał, powołanych do świętości;
 • proszę za małżeństwa, uświęcaj je Panie i uzdalniaj tak aby potrafiły żyć w czystości serca i aby potrafiły do życia w czystości wychowywać swoje dzieci i wnuki; aby były także realnym wsparciem dla bezżennych członków w ich rodzinach – ich sióstr, braci, kuzynów, cioć i wujków oraz ich  bezżennych przyjaciół i znajomych;
 • proszę także za każdą parę narzeczeńską przygotowującą się do sakramentu małżeństwa aby świadomie przeżywała dar dziewictwa, znała jego piękno i wartość w Twoich oczach Panie; aby narzeczeni świadomie rezygnując z możliwości realizacji powołania do dziewictwa konsekrowanego, zdolni byli do osiągnięcia świętości na drodze małżeństwa i rodzicielstwa – także duchowego w przypadku małżeństw bezdzietnych;
 • proszę za wszystkich, których nie wymieniłam w tej modlitwie a o których istnieniu Ty Panie wiesz; Ty wiesz jak wielką wartość ma ich życie dla Ciebie i dla całego Kościoła Świętego, umacniaj ich proszę w prawdzie, wierze, nadziei i miłości abyśmy wszyscy mogli dostąpić zbawienia i życia w wieczności, w Twojej obecności Boże;

„Mówię, bracia, czas jest krótki… Przemija postać tego świata…”*** dlatego, mając na względzie własne grzechy oraz grzechy cudze i grzechy naszego Narodu, błagam Cię Panie o miłosierdzie nad nami:

 • przepraszam i błagam o wybaczenie za wszystkie grzechy nieczystości i zniewolenia seksem, za grzechy rozwiązłości, nierządu, cudzołóstwa, pornografii, masturbacji, prostytucji, i gwałtu;
 • przepraszam za grzechy nas świeckich a także za tych kapłanów, którzy żyją podwójnym życiem łamiąc celibat, którzy zdradzają i niemiłosiernie ranią Twoją oblubieńczą miłość względem nich – błagam Cię o łaskę opamiętania i nawrócenia dla nich;
 • przepraszam i błagam także o wybaczenie wszelkiego rodzaju zniewag i obelg przeciwko dziewictwu Najświętszej Maryi Pany – Królowej Dziewic, niech łaska nawrócenia dotknie także wrogów Kościoła.

Błagam Cię Panie, miej litość nad nami, którzy przez całe dziesięciolecia sprzeniewierzaliśmy się Tobie. Wybacz nam grzech głupoty, ignorancji, lenistwa duchowego i opieszałości w poznawaniu i odkrywaniu wartości dziewictwa oraz czystości serca w naszym życiu. Dopomóż mocą Ducha Twojego abyśmy z głupich panien na nowo stali się pannami mądrymi. Oby nigdy nie zabrakło nam oliwy w naszych lampach: oliwy Twego słowa, oliwy czystego nauczania Kościoła Świętego, oliwy sakramentów świętych: pokuty i Eucharystii, naszej wiary, nadziei i miłości. Oby nasze lampy rozświetlone były czystym i jasnym płomieniem w godzinie Twojego ponownego przyjścia.
Maranatha.
Przyjdź Panie, nie zwlekaj.
AMEN. 


Przypisy:

*/Mdr 4 1-2/
** /Ef 1 3-6/
***/1 Kor 7 29a, 31b/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *