• DYKTATURA SZCZĘŚCIA

    "Szczęście jest jak przyjemny zapach, który otula wydarzenia życia. Błędem jest szukać go dla niego samego, aby upoić się jego intensywnością. Wydziela się w sercach dobrych, kochających, które nie żyją dla siebie, lecz dla Boga i drugiego człowieka. I choć życie ludzkie jest krótkie i szybko przemija, ten zapach unosi się długo po ich śmierci w sercach tych, którzy pozostają."

  • Umieć czekać…

    Okres Wielkiego Postu wydaje się wprost wymarzoną okazją do zmiany naszego dotychczasowego myślenia. Greckie słowo "μετανοια", metanoia - przemiana (meta) umysłu (nous) - oznacza przemianę duchową, nawrócenie. W tym czasie w szczególny sposób mamy szansę wyciszyć nasze myśli oraz odrzucić nasze dotychczasowe wyobrażenia (także na temat samotności) aby usłyszeć subtelny i uzdrawiający Boży głos.