„Mniej więcej” o celibacie i dziewictwie.


„O miłości niemiłowana, o miłości niepoznana”.

św. Magdalena de Pazzi


Coraz więcej zwolenników „otwartego kościoła”;
coraz mniej otwarcia na katolickie nauczanie.

Coraz więcej opustoszałych seminariów – także zakonnych;
coraz mniej katolickiej nauki o wartości celibatu i dziewictwa. 

Coraz więcej porzucających celibat, niekwapiących się  aby go wybrać i nim żyć;
coraz mniej rozmiłowania i zachwytu nad Bożym darem dziewictwa i sercem niepodzielnym.

Coraz więcej intelektualnych spekulacji na temat „opcjonalnego” celibatu kapłańskiego;
coraz mniej kontemplacji Bożego spojrzenia na bezżenność dla Pana w stanie dziewiczym.

Coraz więcej mowy o „czystości z odzysku” i „duchowym dziewictwie”;
coraz mniej głoszenia nauki o niepodważalnej wartości dziewictwa fizycznego.

Coraz więcej mowy o czystości serca jedynie w aspekcie duchowym;
coraz mniej głoszenia, że czystość serca jest ściśle powiązana z czystością ciała i na odwrót. 

Coraz więcej „miłosiernego” spojrzenia na pogrążonych w grzechach nieczystych;
coraz mniej ekspiacji, pokuty i wynagradzania za rany zadane tymi grzechami na żywym ciele naszego Pana!

Coraz więcej utyskiwania, krzyków i lamentów nad trudem celibatu;
coraz mniej wolności w poszukiwaniu i odnajdywaniu szczęścia w cnocie czystości. *

Coraz więcej ośmieszania i deprecjonowania stanu dziewiczego – także we wnętrzu Kościoła;
coraz mniej radykalnych ewangelicznie świadków i apostołów dziewictwa. 

Coraz więcej „nieczystego milczenia” wokół czystości i dziewictwa*;
coraz mniej katolickiej nauki o dogmatycznym wymiarze dziewictwa.Umiłowane przez Pana dziewice XXI wieku!
„Być może po zakończeniu przez nas ziemskiego życia Pan zapyta nas nie tylko o to, czy „zachowywaliśmy” dziewictwo, ale także czy zarażaliśmy nim innych, czyniąc z niego źródło prawdy mające znaczenie dla wszystkich…”. Także dla chrześcijańskich małżonków, którzy „winni pielęgnować w stanie małżeńskim ziarno dziewictwa, oczywiście nie w sensie wstrzemięźliwości seksualnej, ale jako pragnienie czystego i pełnego ofiarowania siebie dla Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości”. *


„KRWI CHRYSTUSA RODZĄCA DZIEWICE, WYBAW NAS”.

Amen.Ps.
Refleksja na temat celibatu i dziewictwa powstała podczas pustelni na Ryniasie. Inspiracją były czytania z dnia 28 sierpnia 2021 – szczególnie fragment: 1 Tes 4, 3. 6c. 7-8 i Mt 25, 1-13). Cytaty opatrzone gwiazdką pochodzą z książki Amedeo Cencini, pt. „Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej”. Zdjęcie Białki, w sąsiedztwie Polany Rynias.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *